Ngạo Tuyết Lệnh (Phật Sơn)

Từ ngày 17-09-2018

Ngạo Tuyết Lệnh nghe nói đang lưu lạc giang hồ sau trận hỗn chiến tại Nam Nhạc Trấn với Minh Chủ Võ Lâm. Hiện tại nhận thấy vì giang hồ đang biến động sau nhiều phen loạn lạc, lão tiền bối quyết định đưa ra các thử thách từ Ngạo Tuyết Lệnh, nếu có người vượt qua được sẽ tăng nhanh đẳng cấp, nhận nhiều kỳ trân dị bảo.

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian diễn ra: Từ 06h30 ngày 17-09-2018
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật mới được tạo sau 06h30 ngày 17-09-2018

Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Nguồn gốc & công dụng

Võ Lâm Ngạo Tuyết
Ngạo Tuyết Lệnh

 • Nguồn gốc: mua ở NPC Lễ Quan bằng Kim Nguyên Bảo gửi trong Bảo Vật.
 • Tính chất: Không thể giao dịch, xếp chồng, bày bán.
 • Công dụng: Hỗ trợ người chơi tân thủ nhận thưởng: một lần, theo mốc, hằng ngày...
 • Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc nhận.

Phần thưởng Ngạo Tuyết Lệnh

Nhận thưởng một lần (dưới cấp 100 mới được nhận)
Danh sách phần thưởng

Thăng trực tiếp cấp 130

50 vạn lượng

1 Đại Thành Bí Kíp 90

1 ngựa 80 (7 ngày)

1 mặt nạ ngoại trang (7 ngày)

16 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt (x4)

Bộ trang bị Ngạo Tuyết (thuộc tính tương đương An Bang, Định Quốc mini, 15 ngày)

Hào quang Ngạo Tuyết Lệnh, hiệu ứng Ngôi Sao Đỏ (30 ngày)

Nhận thưởng theo mốc
Mốc thưởng cấp 140

1 Thổ Địa Phù (7 ngày)

1 phi phong Binh Sĩ (7 ngày)

1 ngựa Chiếu Dạ (7 ngày)

1 mặt nạ ngoại trang (7 ngày)

Mốc thưởng cấp 145

1 Thổ Địa Phù (7 ngày)

1 phi phong Hiệu Úy (7 ngày)

1 ngựa Phi Vân (7 ngày)

1 mặt nạ ngoại trang (7 ngày)

Mốc thưởng cấp 150

1 Thổ Địa Phù (7 ngày)

1 phi phong Thống Lĩnh (7 ngày)

1 ngựa Bôn Tiêu (7 ngày)

1 mặt nạ đặc biệt (15 ngày)

Hào quang "Độc Tôn" (30 ngày)

-

Mốc thưởng cấp 160

1 Thổ Địa Phù (30 ngày)

1 phi phong Phó Tướng (7 ngày)

1 ngựa Bôn Tiêu (15 ngày)

1 mặt nạ đặc biệt (15 ngày)

Hiệu ứng Ngôi Sao Xanh (30 ngày)

-

Hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày để nhận thưởng
Nhiệm vụ dễ Nhiệm vụ thường Nhiệm vụ khó

500 triệu điểm kinh nghiệm

1 tỷ điểm kinh nghiệm

2 tỷ điểm kinh nghiệm

3 Rương hoạt động

6 Rương hoạt động

9 Rương hoạt động

2 Tiên Thảo Lộ (x4)

4 Tiên Thảo Lộ (x4)

6 Tiên Thảo Lộ (x4)

Lưu ý

 • Phần thưởng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
 • Phải nhận hỗ trợ tân thủ trước mới có thể nhận thưởng Ngạo Tuyết Lệnh.
 • Đẳng cấp dưới 100 mới có thể nhận thưởng Ngạo Tuyết Lệnh.
 • Sau khi nhận thưởng một lần của Ngạo Tuyết Lệnh, người chơi sẽ không thể nhận thưởng giftcode tân thủ.
 • Sau khi vượt qua cấp 160, đồng đạo sẽ không còn là người chơi tân thủ của Ngạo Tuyết Lệnh và không thể xài được nữa.

Võ Lâm Ngạo Tuyết
Hiệu ứng Ngôi Sao Đỏ và hào quang "Độc Tôn"

Thuộc tính bộ trang bị Ngạo Tuyết